Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmComm (Komunikacja)

Opis:
Obiekt zapewnia komunikację z innymi komputerami (w większości z komputerami technologicznymi typu PLC) poprzez Ethernet lub po łączu szeregowym komputera (COM1, COM2,...).
 
Do obiektu PmComm można włożyć jeden lub większą ilość obiektów PmCommMsg lub PmCommData. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Zastosowanie obiektu PmComm wymaga zakup licencji dla odpowiedniego drivera komunikacyjnego - patrz Lista driverów komunikacyjnych.

 
W aplikacji można zastosować jeden obiekt PmComm kilkakrotnie i w dodatku może być ustawiony kilkakrotnie z wykorzystaneim tego samego protokołu (drivera).

Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeden PmComm komunikuje się poprzez COM1, to następny PmComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3,..) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

 
Obiekt PmComm określa, poprzez który port i przy pomocy jakiego protokołu będą transmitowane wymagane dane. Wymagane dane następnie ustawia się w zagnieżdżonych obiektach PmCommMsg lub PmCommData.
 
Porównanie obiektów PmCommMsg oraz PmCommData:
- Obiekt PmCommMsg:
- Jest obiektem "niskiego poziomu" w tym sensie, że kształt danych w tym obiekcie jest wytwarzany w zależności od rodzaju wiadomości komunikacyjnej zdefiniowanej przez dany protokół. Jeżeli chcesz na przykład odczytywać rejestry i liczniki, wtedy musisz wytworzyć dwa obiekty PmCommMsg, ponieważ dany protokół nie umożliwia odczyt rejestrów i liczników w jednej wiadomości.
- Można zastosować dla wszystkich driverów z wyjątkiem drivera PmS7.
- Obiekt PmCommData:
- jest w porównaniu z obiektem PmCommMsg na wyższym poziomie, ponieważ dane odczytywane w tym obiekcie nie są zależne od protokołu. Można w jednym obiekcie na przykład definiować dane dla liczników i rejestrów a obiekt sam w inteligentny sposób rozdzieli przy komunikacji do poszczególnych wiadomości komunikacyjnych.
- w chwili obecnej można zastosować tylko dla następujących driverów: PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek oraz PmTeco. Dla niektórych driverów komunikacyjnych nie można zastosować obiektu PmCommData z zasady (np. dla drivera PmChar, ponieważ taki protokół ustawiany przez użytkownika nie posiada żadnej ogólnej adresacji i zależy wyłącznie od użytkownika, jaką wiadomość komunikacyjną wytworzy przy pomocy obiektu PmCommMsg).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
BaudRate Szybkość komunikacyjna łącza szeregowego
ByteSize Ilość bitów danych łącza szeregowego
ClosePort Zamknięcie szeregowego/ethernet portu
Dtr Wartość sygnału DTR łącza szeregowego
GetCount Zwraca ilość transmisji
GetProtParam Zwraca niektóre wartości ustawione w konfiguratorach zakładki PmComm > Parametry
IsConnected Stwierdzi, czy Ethernet lub łącze szeregowe są podłączone
OpenPort Otwarcie szeregowego/ethernet portu
Parity Wartość parzystości transmisji łącza szeregowego
Rts Wartość sygnału RTS łącza szeregowego
SetProtParam Ustawia wartości w niektórych konfiguratorach zakładki PmComm > Parametry
StopBits Ilość bitów stopu łącza szeregowego
Zdarzenia:
onConnect Jest wywołane po pomyślnym nawiązaniu połączenia
onDisconnect Jest wywołane po zamknięciu połączenia
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Ustawienie protokołu komunikacyjnego i jego parametrów
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice