Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onConnect - zdarzenie objektu PmComm

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po pomyślnym nawiązaniu połączenia.
Dla Ethernet TCP zdarzenie zostanie wywołane po pomyślnym nawiązaniu połączenia TCP.
Dla Ethernet UDP zdarzenie nigdy nie zostanie wywołane (w przypadku UDP nie jest nawiązywane połączenie)
Dla łącza szeregowego zdarzenie zostanie wywołane po pomyślnym podłączeniu na przykład do portu "COM1".
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji, to parametr pEvent nie jest w nim wykorzystany.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice