Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ustawienie parametrów łącza szeregowego

Opis:
W tym oknie konfiguracyjnym można ustawiać parametry komunikacji po łączu szeregowym komputera wykonywanej przy pomocy obiektu PmComm. Okno można wywołać z konfiguratora Podstawowe parametry komunikacji, jeżeli protokół komunikacyjny jest ustawiony dla łącza szeregowego.
Ustawienie parametrów łącza szeregowego:
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.

Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort. Wartość można stwierdzić metodą GetProtParam(""SerPort"").

Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można następnie wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmComm.OpenPort).
Modem - Obiekt jest przeznaczony do transmisji poprzez łącze komutowane (za pośrednictwem obiektu PmModem). Port szeregowy jest przzydzialany przy pomocy metody PmModem.SetPmComm lub konfiguratoru Obiekt PmComm w obiekcie PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).

Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeden PmComm komunikuje się poprzez COM1, to następny PmComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3,..) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.

Ilość bitów informacjiWybór ilości bitów danych. Jest konieczny wybór wartości odpowiedniej dla urządzenia, z którym ma odbywać się komunikacja.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ByteSize.

5
6
7
8
ParzystośćWybór parzystości. Jest konieczny wybór wartości odpowiedniej dla urządzenia, z którym ma odbywać się komunikacja.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Parity.

NO (żaden)
ODD (nieparzysty)
EVEN (parzysty)
Ilość bitów stopuWybór ilości bitów stopu. Jest konieczny wybór wartości odpowiedniej dla urządzenia, z którym ma odbywać się komunikacja.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości StopBits.

1 bit stopu
1.5 bita stopu
2 bity stopu
Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisjiWybór ilości powtórzeń transmisji wiadomości w przypadku, kiedy odpowiedź jest niepełna lub w ogóle nie została odebrana. niniejsze ustawienie ma sens tzlko dla wiadomości komunikacyjnej typu Master. Wstępnie ustawioną wartością jest 0 (tzn. bez powtórzeń).
Limit czasu pomiędzy odbiorem 2 znakówMaksymalny czas oczekiwania (w milisekundach) pomiędzy odbiorem dwu znaków. Po upływie tego czasu zostanie zakończona transmisja wiadomości.

Dla dużej ilości protokołów nie można z góry określić ile znaków ma rzeczywiście zostać odebranych. W tym przypadku odbiór jest zakończony właśnie po upływie niniejszego czasu, przy czym jest to rozumiane nie jako błąd transmisji lecz jako znacznik końca wiadomości. Dlatego nie jest zalecane ustawianie wartości tego parametru na zbyt dużą wartość, ponieważ taki timeout będzie wykonywany po każdym (nawet pomyślnym) odbiorze wiadomości.

Zwłoka pomiędzy odbiorem-wysyłaniemCzas (w milisekundach), jaki będzie obiekt czekać po odbiorze wiadomości zanim zacznie wysyłać następną wiadomość.
Filtrować znaki ECHOOkreśla, czy pierwsze odebrane dane mają zostać usunięte (odfiltrowane), ponieważ są to powtarzające się znaki nadawanej wiadomości.

Notatka: Odebrane odfiltrowane znaki ECHO są odnotowane razem z pozostałymi odebranym znakami w INFO systemie pod pozycją /COMM/Monitor.

Nie (domyślnie) - Nie filtrować
Tak - Filtrować. Zostanie usuniętych tyle pierwszych znaków, ile zostało wysłane w ostatniej wiadomości. Jest konieczne ustawić, jeżeli port (konwerter) zwraca wysłane znaki.
Sterowanie działaniem RTSFunkcjonowanie sygnału wyjściowego RTS i zastosowanie sygnału wejściowego CTS. Patrz PmComm.Rts.
log.0 - RTS jest na stałe ustawiony na 0, CTS jest ignorowany.
log.1 - RTS jest na stałe ustawiony na 1, CTS jest ignorowany.
handshake - RTS jest wykorzystany do handshakingu, CTS jest ignorowany. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo przepełnienia bufora wejściowego, wtedy sygnał jest ustawiony na 0, w innym przypadku na 1.
log.1+CTS - RTS jest na stałe ustawiony na 1, CTS służy do sterowania wyjściowego toku danych. Wysyłanie danych jest wstrzymane przez okres, kiedy sygnał jest ustawiony na 0.
handshake+CTS - RTS jest zastosowany do handshakingu, CTS służy do sterowania wyjściowego toku danych. Wysyłanie danych jest wstrzymane przez okres, kiedy sygnał jest ustawiony na 0. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo przepełnienia bufora wejściowego, wtedy sygnał jest ustawiony na 0, w innym przypadku na 1.
toggle - RTS służy do sterowania kierunku transmisji. Ważne zwłaszcza dla nieinteligentnych konwerterów RS485, które wymagają sterowania kierunkiem transmisji przy pomocy sygnału RTS. Więcej szczegółów w problemie sterowania sygnału RTS patrz Uprzedzenie dla łącza szeregowego RS485.
Sterowanie działaniem DTRDziałanie wyjściowego sygnału DTR i zastosowanie sygnału wejściowego DSR. Patrz PmComm.Dtr.
log.0 - DTR jest na stałe ustawiony na 0, DSR jest ignorowany.
log.1 - DTR jest na stałe ustawiony na 1, DSR jest ignorowany.
handshake - DTR jest zastosowany do handshakingu, DSR je ignorowany. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo przepełnienia bufora wejściowego, wtedy sygnał jest ustawiony na 0, w innym przypadku na 1.
log.1+DSR - DTR jest na stałe ustawiony na 1, DSR służy do sterowania wyjściowego toku danych. Wysyłanie danych jest wstrzymane przez okres, kiedy sygnał jest ustawiony na 0.
handshake+DSR - DTR jest zastosowany do handshakingu, DSR służy do sterowania wyjściowego toku danych. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo przepełnienia bufora wejściowego, wtedy sygnał jest ustawiony na 0, w innym przypadku na 1. Wysyłanie danych jest wstrzymane przez okres, kiedy sygnał jest ustawiony na 0.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice