Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmAlarmEvent (Grupa alarmów/eventów)

Opis:
Patrz: PmAlarmEvent - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt przedstawia grupę alarm/event (podgrupę). To, czy chodzi o alarmy lub eventy określa się zaraz przy wytworzeniu obiektu.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
Acknowledge Potwierdzenie alarm pozycji
Activate Aktywacja istniejącej alarm/event pozycji
ActivateNew Dynamiczne wytworzenie oraz aktywacja alarm/event pozycji
Area Obszar alarm/event grupy
GetHistoryData Uzyska dane z historii alarmów/eventów
GetStateCount Ilość alarmów danego stanu
GetStateData Uzyska dane z aktualnego stanu alarmów
GroupId Identyfikator grupy
GroupTitle Wyświetlana nazwa grupy
Inactivate Deaktywacja alarm pozycji
Item Dostęp do jednej alarm/event pozycji
QuitSound Zakończenie aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji
RegisterNew Dynamiczne wytworzenie alarm/event pozycji
Przestarzałe właściwości i metody:
WndHistory Przeglądarka historii alarm/event grupy
WndState Przeglądarka stanu alarm grupy
Zdarzenia:
onStateChange Jest wywołane przy zmianie stanu alarm/event pozycji
onUserItemAction Jest wywołane przy wyborze odpowiedniej akcji w przeglądarce stanu przez lokalnego/sieciowego użytkownika
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Główny Podstawowe parametry alarm/event grupy
Lista Definicja alarm/event pozycji
Zapisanie Zapisanie grupy alarm/event
Przeglądarka stanu Przeglądarka stanu bieżącego alarm/event grupy
Przeglądarka historii Przeglądarka historii alarm/event grupy
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Lista podobiektów:
PmAlarmEventItem(Alarm/event pozycja) Alarm/event pozycja
ExtAlarmAnalog Rozszerzenie o alarm wartości analogowej
ExtAlarmBinary Rozszerzenie o alarm wartości Boolean
ExtEvent Rozszerzenie o wytwarzanie eventów
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice