Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MovePrevious - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na poprzedni rekord obiektu AdoRecordset.
Składnia:
MovePrevious
Wołanie:
oRs.MovePrevious
Notatka:
Jeżeli rekordem bieżącym jest pierwszy rekord, wtedy metoda MovePrevious przesunie pozycję rekordu bieżącego przed pierwszu rekord obiektu AdoRecordset i właściwość BOF jest true. Próba przesunięcia wstecz, jeżeli właściwość BOF już jest równa true, spowoduje błąd.
Patrz również:
Przykład:
patrz Przykład
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice