Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MovePrevious - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na poprzedni rekord obiektu AdoRecordset.
Składnia:
MovePrevious
Wołanie:
oRs.MovePrevious
Notatka:
Jeżeli rekordem bieżącym jest pierwszy rekord, wtedy metoda MovePrevious przesunie pozycję rekordu bieżącego przed pierwszu rekord obiektu AdoRecordset oraz właściwość BOF jest true. Próba przesunięcia wstecz, jeżeli właściwość BOF już jest równa true, spowoduje błąd.
Patrz również:
Przykład:
patrz Przykład
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice