Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Fields - wlaściwość obiektu AdoRecord

Opis:
Zwraca obiekt Collection, który zawiera obiekty AdoField.
Składnia:
Fields As Object
Wołanie:
oField = oRecord.Fields.Item(index)
Wartości:
Zwraca obiekt Collection, który zawiera wszystkie obiekty AdoField obiektu AdoRecord.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Obiekt Collection udostępnia jedną pozycję (AdoField) przy pomocy właściwości Collection.Item.

Przykład1:
Przykład2:
patrz Przykład
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice