Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Acx - wlaściwość obiektu PmActiveX

Opis:
Zwraca odniesienie do danego obiektu ActiveX.
Składnia:
Acx As Object
Wołanie:
Set o = oActiveX.Acx
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Dopiero po wywołaniu tej właściwości (po uzyskaniu odniesienia do obiektu ActiveX) można wywołać właściwości i metody obiektu ActiveX.
Przykład:
Obiekt oActiveX jest objektem PmActiveX. Obiekt oTable jest ActiveX objektem PmTable. Jest wywołana jego metoda Draw.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oTable
Set oTable = oActiveX.Acx
oTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice