Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmActiveX (ActiveX)

Opis:
Obiekt służy do włożenia dowolnego obiektu ActiveX zdefiniowanego w pliku *.DLL, OCX lub w zewnętrznym oprogramowaniu (np. Microsoft Office) do drzewa obiektów. Obiekt ActiveX jest wtedy prezentowany obiektem PmActiveX i w algorytmach można wywołýwać jego właściwości i metody.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Zastosowanie obiektu PmActiveX wymaga zakup licencji PmActiveX. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

 
Do poprawnego działania obiekt ActiveX musi być poprawnie zarejestrowany, patrz W jaki sposób zarejestrować obiekt ActiveX.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
Acx Zwraca odniesienie do danego obiektu ActiveX
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Zdarzenia Ax Definicja algorytmów zdarzeń danego obiektu ActiveX
ActiveX Definicja obiektu ActiveX, który będzie przedstawiany przez ten obiekt
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice