Promotic

Komórka - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów wybranej komórki tabeli.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "PmgWTable > Komórki".
Konfiguratory:
Zakres komórekOkreśla zakres komórek, na które będą miały wpływ ustawienia wybranej właściwości.
0 - jedna komórka - Ustawi wartość właściwości tylko w jednej kmórce. Pozycja komórki jest określona numerem wiersza oraz numerem kolumny.
1 - zakres komórek w jednym wierszu - Ustawi wartość właściwości w grupie komórek w jednym wierszu. Zakres komórek jest określony numerem wiersza oraz początkowym i końcowym numerem kolumny.
2 - zakres komórek w jednej kolumnie - Ustawi wartość właściwości w grupie komórek w jednej kolumnie. Zakres komórek jest określony numerem kolumny oraz początkowym i końcowym numerem wiersza.
3 - zakres komórek - Ustawi wartość właściwości w grupie komórek. Zakres komórek jest określony początkowym i końcowym indeksem wiersza oraz początkowym i końcowym indeksem kolumny.
WierszIndeks wiersza
KolumnaIndeks kolumny
WłaściwośćTyp właściwości komórki
0 - Tekst komórki
1 - Wyrównanie poziome
2 - Wyrównanie pionowe
3 - Kolor tła
4 - Kolor tekstu
5 - Zezwól edycji komórki
Tekst komórkiUstawienie tekstu komórki
Wyrównanie poziomeUstawienie poziomego wyrównania tekstu komórki
0 - wlewo
1 - Na środek
2 - W prawo
Wyrównanie pionoweUstawienie pionowego wyrównania tekstu komórki
0 - W górę
1 - Na środek
2 - W dół
Kolor tłaUstawienie koloru tła komórki
Kolor tekstuUstawienie koloru tekstu komórki
Zezwól edycji komórkiZezwolenie edycji tekstu wybranej komórki.
Notatka: Zezwolenie edycji komórki jest brane pod uwagę tylko jeżeli konfigurator "Tryb edycji" w karcie "Tabela" jest ustawiony na wartość 3.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.