Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Tekst - zakładka obiektu PmgString

Opis:
Właściwości tekstu.
Pozycje konfiguracji:
Wartość

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.

CzcionkaCzcionka tekstu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FontId.

KolorKolor tekstu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorText.

Wyrównanie poziomePoziome wyrównanie tekstu
Wlewo
Na środek
W prawo
Wyrównanie pionowePionowe wyrównanie tekstu
W górę
Na środek
W dół
ObrócenieRotacja tekstu (dostępne tylko w obiektach PmgString, PmgNumber, PmgButton oraz PmgButtonState)
Nie obracać
Wlewo - Tekst zostanie odwrócony o 90 stopni w przeciwnym kierunku ruchu wskazówek zegara
W dół - Tekst zostanie odwrócony o 180 stopni
W prawo - Tekst zostanie odwrócony o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara
Typ cieniowania tekstuWybór typu cieniowania tekstu.
Żadne - Tekst nie będzie wycieniowany
W prawo u dołu - Tekst będze wycieniowany wprawo u dołu
Kolor cieniowaniaWybór koloru cieniowania tekstu
Tekst jest wielowierszowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy tekst zostanie wuświetlony na więcej niż jednym wierszu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Multiline.

Wyświetlić jako hasłoJeżeli jest zaznaczone, wtedy, to tekst będzie wyświetlany jako hasło, tzn. zamiast znaku będzie wyswietlany tylko znak * (gwiazdka).
Typ formatowania wartościMożna wprowadzić prosty przepis formatowania. Bardziej złożony przepis (np. dla kilku wartości wejściowych) określa się przy pomocy powiązania danych "F - Powiązanie danych z formatowanym tekstem".

Wskazówka: Do wyświetlenia liczby ze stałą ilością miejsc dziesiętnych ze znakiem dziesiętnym zawsze na tej samej pozycji zastosuj wyrównanie Poziome "W prawo" (na końcu przepisu dodatkowo można wprowadzić także spacje, żeby liczba nie była umieszczona za bardzo wprawo).

Żaden - Formatowanie nie jest zastosowane
Format wg. języka C - Formatowanie wg. składni języka C. Patrz Specyfikacja formatowania łańcuchów w języku programowania C.
Format wartościPrzepis formatujący w składni według typu formatowania wartości.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Typ edycjiJeżeli zostanie zezwolena edycja w tym konfiguratorze, wtedy można w trybie runtime nad tym obiektem wywołać edycję przy pomocy klawisza Enter lub dwukrotne kliknięcie myszki.
Edycja jest zabroniona - Wartość nie można edytować bezpośrednio w tym obiekcie.
Edycja w miejscu wartości - Wartość można edytować bezpośrednio w tym obiekcie.
Edycja przy pomocy okna pomocniczego - Podczas edycji wartości zostanie otwarte nowe, pomocnicze okno.
Nagłówek okna edycjiTekst nagłówka okna, które zostanie wyświetlone podczas edycji wartości.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ edycji = Edycja przy pomocy okna pomocniczego.


Historia:
Pm9.00.02: Usunięty błąd: Konfigurator Wyrównanie poziome o wartości "W prawo" nie działał poprawnie w lokalnym panelu.
Pm9.00.00: Transformowany z obiektu PmiText
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice