Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorLight - wlaściwość obiektu PmgPane

Opis:
Kolor zjaśnienia krawędzi 3D Pmg obiektu.
Składnia:
String ColorLight
Wołanie:
oPanel.ColorLight = "#ff0000" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oPanel.ColorLight 'w sColor jest RGB String w postaci "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Jasny kolor obwódki" niniejszego obiektu. Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice