Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmgObject - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt PmgObject.
 
Obiekt można ulokować na panel z okna "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów".
 
Identyfikator #vars:

W obiekcie PmgObject są przy pomocy identyfikatora #vars udostępnione zmienne zdefiniowane w karcie "Zmienne". Identyfikator ten można zastosować:

- w metodach dla dostępu do Pmg obiektów - na przykład metoda Items("/text1/#vars/aaa") zwraca zmienną "aaa" Pmg obiektu "text1".
- w powiązaniu danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu", gdzie znajduje się również dokładniejszy opis i przykłady dla #vars.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice