Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmgObject - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt PmgObject.
 
Obiekt można ulokować na panel z okna "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów".
 
Identyfikator #vars:

W obiekcie PmgObject są przy pomocy identyfikatora #vars udostępnione zmienne zdefiniowane w zakładce "Zmienne". Identyfikator ten można zastosować:

- w metodach dla dostępu do Pmg obiektów - na przykład metoda Items("/text1/#vars/aaa") zwraca zmienną "aaa" Pmg obiektu "text1".
- w powiązaniu danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu", gdzie znajduje się również dokładniejszy opis i przykłady dla #vars.
Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego Pmg obiektu:
OKZatwierdzenie konfiguracji edytowanego Pmg obiektu.
CofnijUnieważnij ostatnią konfigurację edytowanego Pmg obiektu.
PomocOtwarcie niniejszej strony dokumentacji
ZbiorowoGrupowe kopiowanie właściwości zaznaczonej do innych Pmg obiektów.
- W przypadku opcji Kopiuj do oznaczonych obiektów dana właściwość zostanie skopiowana do wszystkich zaznaczonych obiektów. W przypadku tej opcji nie można właściwości kopiować do obiektów zagnieżdżonych, ponieważ nie można zaznaczyć zagnieżdżonego obiektu.
- W przypadku opcji Kopiuj wyborem obiektów myszką na obszarze zaznaczone właściwość zostanie skopiowana do wszystkich obiektów, do których użytkownik kliknie myszką. Dla tej opcji edytor przełączy się do trybu "Grupowe kopiowanie", kiedy można klikać myszką w innych (także zagnieżdżonych) obiektach. Po kliknięciu do okna konfiguracyjnego tryb "Grupowe kopiowanie" zostanie zakończony.
Zapisz panelPrzycisk do zapisania bieżącego panelu.
OdświeżWznów ostatnią konfigurację edytowanego Pmg obiektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice