Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zawartość - karta obiektu PmgObject

Opis:
Karta służy do wyświetlenia i edycji zawartości Pmg obiektów w formie XML.
Filtry do wyświetlenia zawartości:
Obiekty podległeFiltr uaktywnia/wyłącza wyświetlenie obiektów podległych danego obiektu (całej gałęzi)
SkryptyFiltr uaktywnia/wyłącza wyświetlanie skryptów
WłaściwościFiltr uaktywnia/wyłącza wyświetlanie właściwości (wartości)
DomyślnyFiltr uaktywnia/wyłącza wyświetlanie danych, których wartość jest równa wartości domyślnej odpowiedniej danej
Pełne XMLFiltr uaktywnia/wyłącza wyświetlanie pełnej formy XML z importu/eksportu lub tylko wyświetlenie zawartości tagu <Content>
Notatka:
Zawartość obiektów może być edytowana. Przy zapisaniu zmian w karcie "Zawartość" zostaną automatycznie wczytane zawartości pozostałych karet tak, żeby zawierały ewentualne zmiany spowodowane zmianami w karcie "Zawartość".

I odwrotnie, przy zapisaniu zmian w pozostałych kartach zostanie na nowo wczytana zawartość karty "Zawartość" tak, żeby zawierała ewentualne zmiany spowodowane w pozostałych kartach.

Przy próbie o zapis zawartości zawierającej błąd w notacji XML nie zostanie zmieniona żadna wartość w obiekcie i zapis jako całość nie powiedzie się.

 
Zawartość obiektów w formie XML jest blisko związany z importem / eksportem w systemie Promotic. Opis struktury XML patrz Ogólny opis pliku PROMOTIC XML służącego do Importu/Eksportu.
 
Okno przeznaczone do przeglądania i edycji zawartości obiektów w formie XML jest zgodne z edytorem skryptów. Ma więc takie same możliwości i taki sam sposób władania, patrz: Podstawowa obsługa edytora skryptów.

Historia:
Pm8.03.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice