Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgMeterPane (Miernik z nagłówkiem)

Opis:
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny). Korzystniejszym jest zastosowanie obiektu PmgCanvas oraz jego konfiguracji wstępnej Konfiguracja wstępna "Okrągły miernik jednostkowy".
 
Obiekt służy do wyświetlenia mierzonej wartości zmiennej miernikiem analogowym (przy pomocy rafigi z podziałką).
 
Obiekt ten nie działa w Web panelach. Patrz Web panele.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
Value Wartość wyświetlona uchyleniem wskazówki miernika.
ValueMax Wartość górnej granicy
ValueMin Wartość dolnej granicy
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Podziałka Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach
Zakres Ustawienie zakresów technologicznych i przyrządowych
Meter Właściwości miernika.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiPanelMeter -> PmgMeterPane
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice