Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zmienne - zakładka obiektu PmaRoot

Opis:
Definicja zmiennych i stałych globalnych, które będą dostępne w skryptach bezpośrednio przez swoją nazwę.

Wygląd tej zakładki jest wspólny dla większej ilości Pma obiektów i z tego powodu jest wspólny opis przedstawiony w opisie zakładki "PmaObject > Dane".

 
Zmienne globalne w tej zakładce są przestarzałe i jest lepiej zastosować zmiennej w obiekcie PmaData. Dostę do zmiennych globalnych jest prosty lecz posiada wiele mankamentów. Na przykład działają tylko w języku VBScript, nie można ich wołać w innym wątku (w obiekcie PmaSequencer), itd.
Przyciski:
Dodanie jednej lub większej ilości nowych zmiennych.
Nowa zmienna - Otworzy okno Zmienna, w którym można dodać nową zmienną.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno Wielokrotne dodawanie zmiennych, w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
Otworzy okno Zmienna, w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
Usunie wybrane zmienne.
Przesunie wybraną zmienną w liście w górę.
Przesunie wybraną zmienną w liście w dół.
Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Otworzy listę wyboru następnych możliwości.
Eksport do pliku XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze obiektów Pma.
Eksport do pliku CSV - patrz Eksport danych do pliku tekstowego CSV
Import z pliku XML - patrz Import danych z pliku tekstowego XML
Import z pliku CSV - patrz Import danych z pliku tekstowego CSV
Import z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmaOpcDaClientGroup. Otworzy okno "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl, ewentualnie Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej zakładki.
Sortuj - Zesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej wg. nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
Rozszerzenia danych - Otworzy okno Lista rozszerzeń danych, w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).
Notatka:
W odróżnieniu od zmiennych w innych obiektach można ustawić typ danych zmiennej w tym obiekcie na Constant (stała). Stała ta jest wtedy dostępna tylko do odczytu ze wszystkich skryptów. Sam typ danych stałej jest wtedy określony typem danych opracowanego wyrażenia inicjalizacji (np. true, false, 0, 1000, 1.33, "Kotlownia1", itd.).
Przykład:
Miejmy zdefiniowaną stałą globalną ccc i zmienną globalną vvv. Ponadto obiekt PmaData z pozycjami danych Number1 oraz Number2. Wartość stałej ccc zapiszemy do pozycji Number1. Zmienną vvv napełnimy wartością pozycji Number2 i następnie zwiększymy ją o 1.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.Item("Number1").Value = ccc;
vvv = oData.Item("Number2").Value;
vvv += 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice