Update cookies preferences
Promotic

Grupa użytkowników - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów jednej grupy użytkowników aplikacji (np. $ADMIN, $OPER, itd.).
Zostanie otwarte z karty "PmaRoot > Użytkownicy".
Konfiguratory:
IdentyfikatorJednoznaczny identyfikator grupy użytkowników Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
OpisOpis grupy użytkowników. Umożliwia projektantowi dodanie notatki lub szczegółowego opisu wybranej grupy użytkowników.
PriorytetPriorytet grupy użytkowników. Określa się liczbowo w zakresie 10 - 100.
ParametryUzupełniające parametry grupy użytkowników w składni KeyVal. Wartość zależy od konkretnego ustawienia konfiguratorów w karcie "Użytkownicy". Na przykład, jeżeli jest zezwolone uwierzytelnienie Windows, wtedy tu można wprowadzić nazwę odpowiedniej grupy użytkowników Windows.
wagroup:xx; - Nazwa, odpowiednik grupy użytkowników Windows. W przypadku globalnej grupy użytkowników Windows uzupełniony o prefiks "GG." W przypadku lokalnej grupy użytkowników Windows uzupełniony o prefiks "LG.".
Na przykład w grupie użytkowników $ADMIN należy określić "wagroup:GG.GPmAdmin;" (oznacza globalną grupę użytkowników Windows GPmAdmin). Jeżeli użytkownik Windows będzie członkiem tej grupy użytkowników Windows, wtedy powstały zalogowany użytkownik będzie członkiem grupy użytkowników $ADMIN.
Notatka:
- PROMOTIC użytkownik zostaje przyporządkowany do grupy użytkowników w konfiguratorze "Należy do grup" użytkownika (lokalnego oraz/lub sieciowego).
- Użytkownik Windows zostanie przyszeregowany do grupy użytkowników według odpowiedniej grupy użytkowników Windows w konfiguratorze "Parametry".

Historia:
Pm9.00.16: Nowy konfigurator "Priorytet"
Pm9.00.02:
- Nowy konfigurator "Opis".
- Nowy konfigurator "Parametry".
© MICROSYS, spol. s r.o.