Update cookies preferences
Promotic

Parametry grupy użytkowników - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia uzupełniających parametrów grupy użytkowników. Lista dostępnych parametrów jest zależna od konkretnego ustawienia konfiguratorów w karcie "Użytkownicy".
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Parametry".
Konfiguratory:
Nie są dostępne żedne parametryKonfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli dla wybranej grupy użytkowników brak uzupełniających parametrów.
Nazwa odpowiedniej Windows grupyJeżeli zostało zezwolone uwierzytelnienie Windows, wtedy tu można wprowadzić nazwę odpowiedniej Windows grupy użytkowników. Do uzyskania listy grup Windows można zastosować nzrzędzie Narzędzia i ustawienia > Grupy Windows programu użytkowego PmManager.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.02: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.