Promotic

Edytor obiektów Pmg

Umożliwia edycję pojedyńczych Pmg obiektów.

Zostanie otwarte w edytorze grafiki:
- po naciśnięciu klawisza E
- poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki nad wymaganym Pmg obiektem
- poprzez wybór pozycji (Edycja obiektu PmgRoot) w pasku narzędzi

Pasek narzędziowy (toolbar):

- Odświeży okno edytora Pmg obiektów do rozmiaru i na pozycję 1
- Odświeży okno edytora Pmg obiektów do rozmiaru i na pozycję 2
- Odświeżenie panela
- Otworzy dokumentację PROMOTIC.
- Zapisze obiekt PmaPanel na aktywnej karcie. Funkcja tego przycisku jest zgodna z funkcją przycisku (Zapisz obiekt) w pasku narzędzi środowiska deweloperskiego.

Historia:
Pm9.00.11:
- Zmiana koloru tła w drzewie Pmg obiektów w celu odróżnienia pomiędzy edytorem Pmg obiektów oraz edytorem Pma obiektów.
- Dodano możliwość zapisania dwu stanów (pozycja oraz rozmiar) okna edytora Pmg obiektów oraz ich wywołanie przy pomocy przycisków a .
Pm9.00.10: Dodanie wsparcie funkcjonalności Drag&Drop w drzewie Pmg obiektów.
Wybrany Pmg obiekt można teraz uchwyceniem oraz przesuwaniem myszki w prosty sposób przesunąć lub skopiować przed, za lub do innego Pmg obiektu.
Pm8.02.00: Zmiana wyglądu okien konfiguracyjnych do edycji Pmg obiektów. Obecnie okna zawierają karty do edycji grup właściwości. Edycja Pmg obiektów jest dzięki temu uproszczona, ponieważ nie są otwierane kolejne okna podległe.
© MICROSYS, spol. s r. o.