Promotic

Menu Pmg obiektu

Menu Pmg obiektu zostanie wywołane po naciśnięciu prawego przycisku myszki ponad wybranym obiektem w edytorze obiektów Pmg.

Pozycje menu:
- Nowy Pmg obiekt... (Ins): Włoży nowy Pmg obiekt do wybranego obiektu.
- Nowy prototyp... (Ins): Włoży nowy obiekt PmgPrototype do listy prototypów. Opcja ta jest widoczna tylko jeżeli w drzewie Pmg obiektów jest wybrana pozycja #Prototypes.

- Wytnij (Ctrl+X): Wybrany Pmg obiekt przesunie do schowka Windows.
- Kopiuj (Ctrl+C): Wybrany Pmg obiekt skopiuje do schowka Windows.
- Wklej (Ctrl+V): Włoży obiekt ze schowka Windows do wybranego obiektu.
- Zmień nazwę (F2): Zmieni nazwę wybranego obiektu.
- Usuń (Del): Usunie wybrany obiekt włącznie wszystkich jego podobiektów.
- Usuń podobiekty: Usunie wszystkie podobiekty wybranego obiektu.
- Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype" dla ustawienie parametrów kopiowania obiektu PmgBox do nowego obiektu PmgPrototype.
- Skonwertuj do obiektu PmgBox: Skonwertuje obiekt PmgInstance do obiektu PmgBox.

- Zablokuj w trybie runtime: Zablokuje zastosowanie wybranego obiektu w trybie runtime.
- Włącz w trybie runtime: Włączy zastosowanie wybranego obiektu w trybie runtime.
- Przesuń w kolejności pamięci: Przesunie wybrany obiekt w pamięci na wybraną pozycję.
- Przesuń w górę: Przesunie wybrany obiekt w pamięci o jedną pozycję w górę.
- Przesuń w dół: Przesunie wybrany obiekt w pamięci o jedną pozycję w dół.

- Edycja tekstowa obiektu ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Edycja tekstowa obiektu", w którym można edytować lub przeglądać zawartość obiektu w postaci tekstowej.
- Eksportuj obiekt...: Otworzy okno do konfiguracji eksportu wybranego obiektu.
- Importuj do obiektu...: Otworzy okno do wyboru pliku w celu importu do wybranego obiektu.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.