Promotic

Menu edytora grafiki

Menu edytora grafiki zostanie wywołana kliknięciem myszki na ikonę (Menu edytora grafiki) w pasku narzędzi edytora grafiki.

Pozycje menu:
- Lista i wybór paneli ... (Ctrl+O): Otworzy okno z listą istniejących paneli graficznych aplikacji. Z tej listy można wybrany panel otworzyć. Patrz Lista i wybór paneli.
- Wyświetl kolejność obiektów: Nad każdym Pmg obiektem będzie w środowisku deweloperskim wyświetlony indeks kolejności obiektu.
- Odśwież panel w runtime: Wykona odświeżenie danego panela w uruchomionym trybie runtime PROMOTIC. Po zapisaniu panela w środowisku deweloperskim można w ten sposób wprowadzić zmiany bez konieczności ponownego uruchomienia trybu runtime. Wystarczy odświeżyć panel w trybie runtime.

Historia:
Pm9.00.15: Nowa pozycja menu Odśwież panel w runtime - umożliwia wprowadzić zmiany panela do trybu runtime bez konieczności jego ponownego uruchomienia.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.