Promotic

Menu edycji Pmg obiektów

Menu edycji Pmg obiektów zostanie wywołane kliknięciem na ikonę (Menu edycji Pmg obiektów) w pasku narzędzi edytora grafiki.

Pozycje menu:
- Wróć (Ctrl+Z): Usunięcie poprzedniej zmiany konfiguracyjnej panela.
- Przywróć (Ctrl+Y): Przywrócenie konfiguracyjnej zmiany, która została usunięta przy pomocy funkcji Undo

- Kopiuj (Ctrl+C): Wybrane Pmg obiekty skopiuje do schowka Windows
- Wytnij (Ctrl+X): Wybrane Pmg obiekty przesunie do schowka Windows
- Wklej (Ctrl+V): Wklei skopiowaną zawartość ze schowka Windows do okna panela. Dla skopiowanych Pmg obiektów wytworzy nowe nazwy.
- Wklej nie zmieniając nazw: Skopiuje zawartość ze schowka Windows do okna panela. Spróbuje zachować nazwy dla skopiowanych Pmg obiektów (nie może dojść do kolizji z już istniejącymi Pmg obiektami).
- Usuń (Del): Usunie zaznaczone Pmg obiekty
- Wybierz wszystko (Ctrl+A): Wybierze wszystkie Pmg obiekty w panelu
- Kopiuj całą grafikę: Skopiuje całą zawartość graficzną do schowka Windows
- Wklej całą grafikę: Wklei całą zawartość graficzną ze schowka Windows
- Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype" dla ustawienie parametrów kopiowania obiektu PmgBox do nowego obiektu PmgPrototype.
- Skonwertuj do obiektu PmgBox: Skonwertuje obiekt PmgInstance do obiektu PmgBox.

- Nowy Pmg obiekt ... (Ins): Otworzy okno "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów".
- Zmiana pozycji Pmg obiektów (M): Aktywuje tryb do zmiany pozycji wybranych Pmg obiektów
- Zmiana rozmiaru Pmg obiektów (R): Aktywuje tryb do zmiany rozmiaru wybranych Pmg obiektów

- Znajdź Pmg obiekt: Wyszuka Pmg obiekt według określonych właściwości
- Według nazwy ...: Wyszuka Pmg obiekt według jego metody GetPathName
- Według typu ...: Wyszuka Pmg obiekt według jego właściwości Typ obiektu
- Znajdź tekst ...: Wyszuka określony tekst w wszystkich Pmg obiektach

- Eksport: Wykona eksport Pmg obiektów lub całego panela do wybranego pliku XML
- Edytowanego panela ...: Wykona eksport całego panela
- Wszystkich Pmg obiektów ...: Wykona eksport wszystkich Pmg obiektów w panelu
- Wybranych Pmg obiektów ...: Wykona eksport wybranych Pmg obiektów w panelu
- Import ...: Wykona import Pmg obiektów lub całego panela z wybranego pliku XML

- Czcionki aplikacji ... (Ctrl+T): Otworzy okno konfiguracyjne "Czcionki aplikacji"
- Edycja obiektu PmgRoot ...: Otworzy okno konfiguracyjne dla edycji obiektu PmgRoot

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.