Promotic

Menu wyrównanie Pmg obiektów

Menu wyrównanie Pmg obiektów zostanie wywołane kliknięciem na ikonę (Menu wyrównanie Pmg obiektów) w pasku narzędzi edytora grafiki.

Pozycje menu:
- Wyrównaj wlewo: Wyrówna zaznaczone Pmg obiekty do lewej krawędzi aktywnego Pmg obiektu
- Wyrównaj w prawo: Wyrówna zaznaczone Pmg obiekty do prawej krawędzi aktywnego Pmg obiektu
- Wyrównaj w górę: Wyrówna zaznaczone Pmg obiekty do górnej krawędzi aktywnego Pmg obiektu
- Wyrównaj w dół: Wyrówna zaznaczone Pmg obiekty do dolnej krawędzi aktywnego Pmg obiektu

- Wyśrodkuj poziomo: Przesunie zaznaczone Pmg obiekty tak, że współrzędne X ich środków będą zgodne z współrzędną X środka aktywnego Pmg obiektu
- Wyśrodkuj pionowo: Przesunie zaznaczone Pmg obiekty tak, że współrzędne Y ich środków będą zgodne z współrzędną Y środka aktywnego Pmg obiektu

- Unifikuj odstępy poziomo: Przesunie zaznaczone Pmg obiekty tak, że poziome odstępy pomiędzy nimi były zgodne
- Unifikuj odstępy pionowo: Przesunie zaznaczone Pmg obiekty tak, że pionowe odstępy pomiędzy nimi były zgodne

- Unifikuj szerości: Zmieni wielkość zaznaczonych Pmg obiektów tak, że wszystkie będą tej samej szerokości jak aktywny Pmg obiekt
- Unifikuj wysokości: Zmieni wielkość zaznaczonych Pmg obiektów tak, że wszystkie będą tej samej wysokości jak aktywny Pmg obiekt
- Unifikuj szerokości oraz wysokości: Zmieni wielkość zaznaczonych Pmg obiektów tak, że wszystkie będą tej samej szerokości oraz wysokości jak aktywny Pmg obiekt

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.