Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Manager zarejestrowanych czcionek aplikacji

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w edytorze grafiki:
- w menu kontekstowym "Właściwości / Czcionki aplikacji" lub
- przy pomocy klawiszy Ctrl+T
 
W tym oknie są wyświetlone wszystkie czciomki, które są w danej chwili dostępne podczas edycji panela w tej aplikacji.

Jeżeli żadna z tych czcionek nie odpowiada wymaganiom aplikacji, wtedy można dodać nową czcionkę, ewentualnie zmienić ustawienie już istniejącej czcionki.

Dodawać można tylko takie czcionki, które są zainstalowane w SO Windows.

Kliknięciem na przycisk Dodaj lub Edytuj otworzy się następne okno, w którym znajdują się wszystkie typy pisma wg SO Windows.

 
Aplikacja PROMOTIC zawiera 6 podstawowych czcionek (wszystkie typu Arial).

Każda czcionka jest określona typem pisma, jej trybem, wielkością, stylem oraz skryptem. To znaczy, że na przykład różne wielkości jednego typu pisma są definiowane jako samodzielna czcionka.

- PmSmall
- PmSmallBold
- PmMiddle
- PmMiddleBold
- PmMiddleItalic
- PmBig
Konfiguratory:
ListaLista wszystkich zarejestrowanych czcionek aplikacji.
PrzykładPrzykład tekstu wybranej czcionki.
DodajDoda nową czcionkę. Otworzy okno Wybór czcionki, w którym należy wybrać jedną z czcionek systemu, określić jej przekrój, wielkość oraz dalsze właściwości.
EdytujEdycja zaznaczonej czcionki w ofercie czcionek aplikacji. Otworzy okno Wybór czcionki, w którym można zmieniać pojedyńcze atrybuty czcionki.
UsuńUsunięcie zaznaczonej czcionki aplikacji.
EksportZapis listy czionek do XML pliku na dysku.
ImportWczytanie listy czcionek z XML pliku do aplikacji.
Patrz również:
- PmgString.FontId (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice