Promotic

Złożone Pmg obiekty

Podstawowe Pmg obiekty można łączyć do złożonych Pmg obiektów. Złożone obiekty są oferowane również w wachlarzu Pmg obiektów, na przykład Box z nagłówkiem. (jest to podstawowy obiekt PmgBox a do niego jest włożony podstawowy obiekt PmgString).
Obiekt złożony może zawierać dwa lub więcej podstawowych i złożonych obiektów. Obiekt złożony jest wytworzony przez włożenie jednego obiektu do drugiego, co można wykonać następująco:
Jeżeli w panelu wytworzono więcej Pmg obiektów, z których chcemy wytworzyć jeden złożony Pmg obiekt, wtedy będziemy postępować w następujący sposób: Jeden z obiektów zawsze służy jako podkładka, wszystkie pozostałe zagnieżdżają się do niego. Pmg obiekt, do którego będziemy wkładać musi być zawsze większe niż pozostałych. Zaznaczymy wszystkie Pmg obiekty, które będą zagnieżdżone do obiektu podstawowego, i przeniesiemy je na obiekt podstawowy (umieścimy je na żądane miejsce). Pozostawiając zaznaczonymi wszystkie wkładane Pmg obiekty kliknij prawym przyciskiem myszki na obiekt podstawowy, do którego chcesz wkładać. Należy kliknąć w miejsce, w którym niepokrywają się obiekty wkładane z podkładką (jeżeli obiekty wkładane w pełni pokrywają obiekt, do którego mają być zagnieżdżone, wtedy należy odsunąć obiekty wkładane poza obszar obiektu podstawowego a następnie kliknąć w niego). Kliknięciem zostanie otwarte okno, w którym należy wabrać "Zaznaczone Pmg obiekty / Włóż zaznaczone obiekty do obiektu bieżącego". Tym zostanie otwarte okno konfiguracyjne "Wytworzenie Pmg obiektu złożonego", kdzie należy wpisać wszystkie potrzebne parametry.

Jeżeli niektóre właściwości Pmg obiektu złożonego (wewnętrznego lub podstawowego) są powiązane przy pomocy powiązania danych do zmiennych PROMOTIC, wtedy zaleca się wytworzyć złożony Pmg obiekt, w którym te właściwości nie są powiązane bezpośrednio ze zmiennymi PROMOTIC (tzn. nie zostanie zastosowane powiązanie danych "PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu"), lecz zostaną powiązane powiązaniem danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu" z nowo wywtorzonym elementem Zmienne Pmg obiektu podstawowego (patrz przykłady w opisie powiązania danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu"). Powiązanie Pmg obiektu podstawowego ze zmiennymi PROMOTIC zostanie następnie przeprowadzone połączeniem Pmg obiektów zmiennych ze zmiennymi PROMOTIC przy pomocy powiązań (np. powiązaniem danych "PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu") w karcie "Zmienne".

Zaletą obiektów złożonych jest na przykład możliwość zmieniać pozycję oraz rozmiary kilka obiektów jednocześnie. Obiekt złożony można również zapisać do konfiguracji wstępnych, patrz Jak zapisać Pmg obiekt do konfiguracji wstępnych obiektów.
© MICROSYS, spol. s r. o.