Promotic

Lista i wybór paneli - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno służy do wyświetlenia listy paneli oraz do wyboru panela przeznaczonego do edycji.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w edytorze grafiki:
- przy pomocy klawisza Ctrl+O
Konfiguratory:
Lista paneliLista żądanych paneli.
- W 1. kolumnie znajduje się ścieżka do obiektu PmaPanel.
- W 2. kolumnie znajduje się nazwa obiektu PmaPanel.
- W 3. kolumnie znajduje się znacznik, wskazujący czy panel jest już otwarty w edytorze.
© MICROSYS, spol. s r. o.