Promotic

Podstawowa obsługa edytora grafiki

Następujące tabele zawierają listę wszystkich dostępnych akcji, które można w edytorze grafiki wykonywać:

Akcja dla Pmg obiektu aktywnego: Myszka Klawisz Menu
Zaznaczenie lewy-przycisk, lewy-przycisk+Ctrl Space, Space+Ctrl, Tab, Shift+Tab, strzałki  
Odznaczenie lewy-przycisk na pustym obszarze, lewy-przycisk+Ctrl Space, Space+Ctrl  
Edycja obiektu dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki E Edycja aktywnego Pmg obiektu
    - pozycji   L Aktywny Pmg obiekt / Edytuj: Pozycja
    - zdarzeń   C Aktywny Pmg obiekt / Edytuj: Zdarzenia
    - zmiennej obiektu   V Aktywny Pmg obiekt / Edytuj: Zmienne
    - parametrów obiektu   P Aktywny Pmg obiekt / Edytuj: Parametry Pmg obiektu
Usunięcie obiektu   Del Aktywny Pmg obiekt / Usuń
Ukrycie obiektu (tymczasowo niewidoczny) *   H Aktywny Pmg obiekt / Ukrycie (tylko doraźna niewidzialność)
Zakazanie obiektu (także dla runtime) *   D
Kopie obiektu lewy-w dół+Ctrl+ciągnięcie myszką Ctrl+C, Ctrl+V Aktywny Pmg obiekt / Wytwórz kopię obiektu
Zmiana kolejności obiektu w pamięci   O (litera O) Aktywny Pmg obiekt / Zmień kolejność w pamięci
Przesunięcie obiektu (zmiana pozycji) lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** M -> strzałki -> Enter **  
Zwiększenie/zmniejszenie obiektu (zmiana wielkości) lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** R -> (Tab ->) strzałki -> Enter **,  
* - uwidocznienie lub uaktywnienie dla runtime można wykonać według tabeli Pozostałe akcje na końcu strony
** - zmiana pozycji/rozmiaru przebiega po siatce, jeżeli jest naciśnięty klawisz Shift wtedy po pikselach
Space - jest spacja na klawiaturze
strzałki - są rozumiane klawisze <-, ->, ... na klawiaturze


Akcja dla zaznaczone Pmg obiekty: Myszka Klawisz Menu
Zaznaczenie kilku Pmg obiektów lewy-w dół+zaznaczyć obszar przez ciągnięcie+lewy-w górę    
Zaznaczenie wszystkich Pmg obiektów   Ctrl+A  
Przesunięcie wszystkich zaznaczonych Pmg obiektów lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** M -> strzałki -> Enter **  
Kopia wszystkich zaznaczonych Pmg obiektów lewy-w dół+Ctrl+ciągnięcie myszką Ctrl+C, Ctrl+V  
Usunięcie wszystkich zaznaczonych Pmg obiektów   Del Zaznaczone Pmg obiekty / Usuń wszystkie zaznaczone obiekty
Zmiana pozycji lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** M -> strzałki -> Enter **  
Proporcjonalne zwiększenie obszaru wszystkich zaznaczonych Pmg obiektów lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** R -> (Tab ->) strzałki -> Enter **,  
Kopiowanie przy pomocy schowka (Clipboardu):
    - Kopiuj   Ctrl+C  
    - Wytnij   Ctrl+X  
    - Wklej   Ctrl+V  
** - zmiana pozycji/rozmiaru przebiega po siatce, jeżeli jest naciśnięty klawisz Shift wtedy po pikselach


Pozostałe akcje: Myszka Klawisz Menu
Wytwórz nowy Pmg obiekt dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na pustym obszarze N
pasek narzędziowy: (Nowy Pmg obiekt)
Wytwórz nowy złożony obiekt przez włożenie zaznaczonych do aktywnego   T Zaznaczone Pmg obiekty / Włóż zaznaczone obiekty do obiektu bieżącego
Uwidocznienie ukrytych obiektów     Uwidocznij obiekty ukryte
Zezwolenie zakazanych obiektów     Zezwól zakazane obiekty w trybie runtime
Odświeżenie panela   F8  
Włączenie/wyłączenie edycji obiektów złożonych   G / F pasek narzędziowy: (Edycja obiektów złożonych)
Wyszuka tekst w Pmg obiektach   Ctrl+F Znajdź tekst
© MICROSYS, spol. s r. o.