Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda obiektu PmaOpcClientGroup

Opis:
Metoda udostępnia obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w zakładce Dane.
Składnia:
Object Item(Variant id)
Wołanie:
Odczyt wartości:
val = oOpcData.Item(id).Value
Zapis wartości:
oOpcData.Item(id).Value = val
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość to:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "a1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:

Obiekt PmVar obejmuje informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).

Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing pro VBScript. Przy tym jest gerenowany błąd globalny w INFO systemie. W celu testowania istnienia zmiennej jest wię korzystniejsze stosowanie metody ItemEx.

Metoda ta udostępnia tylko zmienne (o odpowiednim rozszerzeniu danych), które zostały w tym obiekcie bezpośrednio wytworzone (jego własne). W rzeczywistości do tego obiektu mogą się zarejestrować również inne zmienne z obieków PmaData, które posiadają odpowiednie rozszerzenie danych z ścieżką do tego obiektu. Do wszystkich rozszerzeń danych (własnych lub obcych) zarejestrowanych w tym obiekcie można przystępować przy pomocy metody GetVarExtensions.

Patrz również:
Przykład1:
Metoda Item zwraca obiekt typu PmVar. W tym przypadku obiekt ten posiada ważne właściwości Value, TimeStamp oraz Quality, które można stwierdzić na przykład następująco:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = oOpcData.Item(0).Value;
var tim = oOpcData.Item(0).TimeStamp;
var qual = oOpcData.Item(0).Quality;
Przykład2:
Niektóre OPC serwery (dla Simatic, Schneider, Bernecker&Reiner ..) mogą w jednej pozycji danych transmitować wektor (Array) danych (często z ograniczeniem, że wszystkie pozycje wektora muszą mieć ten sam typ danych). Jeżeli jest konieczne odbiór/wysłanie takich danych, wtedy w zmiennej jest konieczne ustawienie konfiguratora Typ danych na typ danych Variant (to jest zabronione dla PmRtFree - Bezpłatny licencja runtime).

Przykład patrz Transmisja wektora danych

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice