Promotic

Parametry dźwięku - okno konfiguracyjne

Opis:
Umożliwia konfigurację dźwięku do odtworzenia w serwerze dźwiękowym systemu PROMOTIC.
Poza właściwym plikiem dźwiękowym do odtworzenia można ustawiać i neitkóre dalsze parametry.
Dźwięki są odtwarzane przy pomocy środków SO Windows na karcie dźwiękowej komputera.
Głośność jest ustawiana w SO Windows w ustawieniu dźwięków.
Konfiguratory:
Plik dźwiękowyPlik dźwiękowy WAV.
Jeżeli plik zacznie być odtwarzany, to musi zostać odtworzony do końca, i dlatego zalecane stosowanie raczej krótszych czasowo plików z ustawionym powtarzaniem niż odtwarzanie czasowo długich plików.
Ilość odtworzeń dźwięku (-1 = nieograniczone)Ilość powtórzenia odtworzenia dźwięku.
Umożliwia ustawienie odtwarzania dźwięku określoną ilość razy lub w pętli nieskończonej.
Opóźnienie przy odtwarzaniu dźwięku [s]Opóźnienie przy powtarzaniu dźwięku w sekundach.
Chodzi o opóźnienie między powtórzeniami dźwięku.
Ma to sens dopiero przy powtarzaniu, do pierwszego odtworzenia dochodzi bezzwłocznie.
Odtworzyć plik jeden razBezpośrednio odtworzy określony dźwięk, niezależnie na pozostałe ustawienia (ilość powtórzeń, opóźnienie, itd.).
Odtworzyć/Zatrzymać ustawiony dźwiękUruchomi/zatrzyma odtwarzanie ustawionego dźwięku włącznie z ilością powtórzeń, opóźnieniem, itd.
Odtwarzanie ustawionego dźwięku jest zakończone także przy opuszczeniu okna.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.