Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmfString

Opis:
Obiekt przedstawia jedną pozycję formularza typu: "Wprowadzanie tekstu"
Właściwości i metody tego obiektu:
Value Wartość elementu formularza
Subtype Typ pola wprowadzania tekstu
Multiline Zezwolenie/zakaz wyświetlenia tekstu w więcej niż jednym wierszu
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
BodyHeightIni Początkowa wysokość trzonu
BodyHeightMode Sposób zmiany wysokości trzonu
BodyWidthIni Początkowa szerokość trzonu
BodyWidthMode Sposób zmiany szerokości trzonu
Type Typ elementu
Id Identyfikator elementu
Title Wyświetlona nazwa elementu
TitlePos Pozycja wyświetlanej nazwy elementu
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("string", ..).
- Obiekt ten działa również w przypadku Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice