Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmfSepar

Opis:
Obiekt przedstawia jedną pozycję formularza typu: "Separator pomiędzy konfiguratorami"
Właściwości i metody tego obiektu:
Subtype Typ (wygląd) separatora
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
BodyHeightIni Początkowa wysokość trzonu
BodyHeightMode Sposób zmiany wysokości trzonu
BodyWidthIni Początkowa szerokość trzonu
BodyWidthMode Sposób zmiany szerokości trzonu
Type Typ elementu
Id Identyfikator elementu
Title Wyświetlona nazwa elementu
TitlePos Pozycja wyświetlanej nazwy elementu
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("separ", ..).
- Obiekt ten działa również w przypadku Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.
 
Wygląd separatora można określić przy pomocy właściwości Subtype. Wstępnie ustawiony jest kształt poziomej linii a jeżeli została określona oraz wyświetlona nazwa (w parametrze sTitle), wtedy tekst ten zostanie wyświetlony wewnątrz tej linii.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice