Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmfObject

Opis:
Obiekt jest rodzicem wszystkich obiektów przedstawiających elementy formularza PmForm. To znaczy, że wszysktie obiekty mają poza swoimi właściwościami i metodami również właściwości i metody tego obiektu.
Właściwości i metody:
BodyHeightIni Początkowa wysokość trzonu
BodyHeightMode Sposób zmiany wysokości trzonu
BodyWidthIni Początkowa szerokość trzonu
BodyWidthMode Sposób zmiany szerokości trzonu
Type Typ elementu
Id Identyfikator elementu
Title Wyświetlona nazwa elementu
TitlePos Pozycja wyświetlanej nazwy elementu
Obiekty, które są pochodnymi tego obiektu:
PmfString Wprowadzanie tekstu
PmfInt Wprowadzanie liczby całkowitej (Integer)
PmfFloat Wprowadzanie liczby rzeczywistej (Float)
PmfBool Wprowadzanie wartości logicznej (Checkbox)
PmfEnum Wybór jednego z kilku (Combobox)
PmfButton Przycisk
PmfSepar Separator pomiędzy konfiguratorami
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice