Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeStamp - wlaściwość obiektu ExtOpcClient

Opis:
Zwraca znacznik czasu (typ danych Date) zmiennej według specyfikacji OPC.
Składnia:
Date TimeStamp
Wołanie:
d = oOpcData.Item(2).TimeStamp
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu na obiekt posiadający tą właściwość).

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice