Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SpecProp

Do właściwości rozszerzenia danych udostępnionego przy pomocy własciwości Var.Extension można w przestarzaly sposób przystępować właściwością SpecProp.

 
Opis właściwości SpecProp:
Składnia:
SpecProp(sName As String) As Variant
Parametry:
sName - Nazwa specjalnej właściwości w rozszerzeniu danych. Każdy rodzaj rozszerzenia danych udostępnia swój własny zestaw specjalnych właściwości:
- dla rozszerzenia danych ExtAlarmAnalog:
Extension.SpecProp("alarm") - odniesienie do odpowiedniego obiektu PmAlarmEventItem. Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Extension.SpecProp("max2") - wartość 2. górnego limitu. Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Patrz konfigurator "2. zakres górny".
Extension.SpecProp("max1") - wartość 1. górnego limitu. Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Patrz konfigurator "1. zakres górny".
Extension.SpecProp("min1") - wartość 1. dolnego limitu. Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Patrz konfigurator "1. zakres dolny".
Extension.SpecProp("min2") - wartość 2. dolnego limitu. Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Patrz konfigurator "2. zakres dolny".
- dla rozszerzenia danych ExtAlarmBinary:
Extension.SpecProp("alarm") - odniesienie do odpowiedniego obiektu PmAlarmEventItem. Właściwość przeznaczona tylko do odczytu..
- dla rozszerzenia danych ExtOpcClient:
Extension.SpecProp("ItemId") - Adres tekstowy/identyfikator zmiennej w OPC serwerze. Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Patrz konfigurator "ItemID".
Extension.SpecProp("AccessPath") - Ścieżka dostępu do zmiennej w OPC serwerze. Wartość ta często może być pusta. Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Patrz konfigurator "AccessPath".
- dla rozszerzenia danych ExtComm:
Extension.SpecProp("ItemId") - Adres tekstowy/identyfikator zmiennej dla danego typu komunikacji. Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Patrz konfigurator "ItemID".
- dla rozszerzenia danych ExtTrend:
Extension.SpecProp("min") - Minimum Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Patrz konfigurator "Minimum".
Extension.SpecProp("max") - Maksymum Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Patrz konfigurator "Maksymum".
Extension.SpecProp("unit") - Jednostka Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Patrz konfigurator "Jednostka".
Przykład:
Odczyt/zapis z/do 1. dolnego limitu z rozszerzenia danych ExtAlarmAnalog (identyfikator "al") ze zmiennej typu Var (nazwa val1) w obiekcie PmData (na ścieżce "/Data").
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

min1 = pMe.Pm("/Data/#vars/val1").Extension("a1").SpecProp("min1")
pMe.Pm("/Data/#vars/val1").Extension("a1").SpecProp("min1") = 70
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice