Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenView - metoda obiektu PmiWFrame

Opis:
Metoda otworzy przeglądarkę innego obiektu w elemencie graficznym PmiWFrame, nad którym metoda jest wywołana.
Składnia:
OpenView(sObjectPath As String, [sOptions As String], [sParams As String], [oExtra As PmMap])
Wołanie:
oFrame.OpenView sObjectPath, sOptions, sParams, oExtra
Parametry:
sObjectPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.

Szczegółowy opis patrz sObjectPath.

sOptions[opcjonalne] (String) Dane przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;modal:1;".

Szczegółowy opis patrz sOptions.

Ten parametr na razie nie jest wykorzystywany. Należy wprowadzić pusty łańcuch ("") lub wcale go nie wypełniać.

sParams[opcjonalne] (String) Dane przekazywane obiektowi, który zostanie wyświetlony przez przeglądarkę.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".

Szczegółowy opis patrz sParams.

oExtra[opcjonalne] (PmMap) Dodatkowe zachowania wyświetlonej przeglądarki. Dane są tutaj określane wytwarzaniem właściwości w obiekcie typu PmMap (w odróżnieniu od poprzednich parametrów sOptions oraz sParams gdzie dane należy określić tekstowo) - w taki sposób można przekazywać ogólniejsze wartości aniżeli tylko tekstowe.

Szczegółowy opis patrz oExtra.

Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Przykład:
Otworzy panel "../Panel2" w elemencie graficznym PmiWFrame z wartością parametru nmb.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFrame = pMe.Items("/Frame");
oFrame.OpenView("../Panel2", "", "par:nmb=2;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice