Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiWFrame

Opis:
W elemencie można otworzyć przeglądarkę dowolnego obiektu Promotic (np. PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent, PmWorkspace). Jeżeli wielkość wkładanej przeglądarki jest większe niż wielkość elementu, wtedy element zachowa swoją wielkość i uzupełni scrollbary, które umożliwiają udostępnienie całej przeglądarki obiektu. Które przeglądarka jest wyświetlana tym elementem graficznym określa wartość Src.

Włożona przeglądarka zachowuje się jak rzeczywisty element graficzny i nie można jej otworzyć samodzielnie, zamknąć lub przesuwać interakcyjnie za pomocą myszki, lecz tylko poprzez zmianę wartości właściwości elementu graficznego (w skrypcie, przez powiązanie).

Ten element umożliwia więc rozdzielenie panelu (obszaru roboczego) na poszczególne części tworzone poszczególnymi elementami PmiWFrame, których zawartość może być zmienna. Można więc na przykład wytworzyć panel, rozdzielony pionowo na dwie tak samo duże części (dwa elementy PmiWFrame) i w każdej połowie wyświetlić inną przeglądarkę (np. konkretne agregaty). To, który agregat jest na bieżąco wyświetlony w której połowie można zmieniać dynamicznie (w skrypcie).

Uwaga: Dla większoćsi obiektów Promotic nie można mieć w trybie runtime otwartą jedną przeglądarkę kilkakrotnie. Przeglądarka może być jednocześnie otwarta tylko raz w jednej instancji.

Element ten jest Element okienny.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
OpenView Otworzy przeglądarkę innego obiektu w tym elemencie graficznym PmiWFrame
Src Ścieżka do przeglądarki obiektu Promotic
Zdarzenia:

nie ma

Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Frame Właściwości elementu PmiWFrame.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice