Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataEditAccept - zdarzenie objektu PmiWEdit

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po ostatecznej zmianie zawartości elementu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do elementu graficznego, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji, to parametr pEvent nie jest w nim wykorzystany.

Notatka:
Zdarzenie jest wywołane dopiero po potwierdzonym zakończeniu edycji - patrz konfigurator "Atrybuty".

Do wychwycenia zmian wartości podczas edycji patrz zdarzenie onDataEditing.

Do wychwycenia unieważnienia edycji patrz zdarzenie onDataEditCancel.

 
To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator Sterowanie aktywne jest zaznaczony.
 
Zdarzenie to działa także w Web panelach.
 
Do bezpośredniego powiązania pomiędzy wartością tego elementu a zmienną w aplikacji jest prostszym wykorzystanie powiązania danych w konfiguratorze Tekst. Zastosowanie zdarzenia onDataEditAccept jest wię stosowne tylko w przypadku bardziej złożonych koncepcji uzyskiwania wartości lub z innych powodów stwierdzania zmiany.
Patrz również:
Przykład1:
W zdarzeniu wartość elementu graficznego zostanie skopiowana do zmiennej Temperatura, która znajduje się w obiekcie Data1 (typu PmData).

Ten przykład nie będzi efunkcjonować dla Web paneli ponieważ nie można wartości z Web klienta bezpośrednio przypisać do innych obiektów na Web serwerze.

VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("../Data1/#vars/Temperatura").Value = pMe.Value
Przykład2:
Ten przykład będzie funkcjonować również dla Web paneli. Wartość nie jest przypisywana bezpośrednio do obiektu na Web serwerze lecz jest wywołana metoda projektanta w obiekcie PmPanel. Ta metoda zostanie wywołana na serwerze i tam już można wartość przekazaną z parametru zapisać na dowolne miejsce.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice