Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Atrybuty - zakładka elementu PmiWEdit

Opis:
Atrybuty elementu PmiWEdit. Ponadto posiada następne konfiguratory w zakładce Edit.
Pozycje konfiguracji:
WielowierszowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy tekst może być wielowierszowy. Taki tekst może być wyrównany przy pomocy konfiguratora Wyrównanie.
Automatyczne odsuwanie znakuJeżeli jest zaznaczone, wtedy po wypełnieniu EditBoxa przy wpisywaniu kolejnych znaków tekst będzie się odsuwać w lewo.
Automatyczne odsuwanie wierszaJeżeli jest zaznaczone, wtedy po wypełnieniu będą wiersze odsuwane (przy wpisywaniu nowych wierszy) do góry. Ostatni wiersz będzie więc wyświetlony w dolnej części elementu.
Scrollbar poziomyJeżeli jest zaznaczone, wtedy do elementu zostanie włożony scrollbar poziomy.
Scrollbar pionowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy do elementu zostanie włożony scrollbar pionowy.
Wyświetlić jako hasłoJeżeli jest zaznaczone, wtedy to tekst będzie wyświetlany jako hasło, tzn. zamiast znaku będzie wyswietlany tylko znak * (gwiazdka).
Duże literyJeżeli jest zaznaczone, wtedy są wpisywane tylko duże litery (małe są konwertowane na duże).
Małe literyJeżeli jest zaznaczone, wtedy są wpisywane tylko małe litery (duże są konwertowane na małe).
Tylko do odczytuJeżeli jest zaznaczone, wtedy nie można edytować tekstu wyświetlonego w tym elemencie.
Tylko nieujemna liczba całkowitaJeżeli jest zaznaczone, wtedy nie można wprowadzić liczby dziesiętnej ani litery.
Na Esc zwróć wartość pierwotnąJeżeli jest zaznaczone, wtedy to podczas wpisywania nowej wartości w uruchomionej aplikacji (przepisywaniu innej), po naciśnięciu klawisza Esc zostanie zwrócona przepisywana wartość (edycja zostanie unieważniona).
Na Enter zapisz wartośćJeżeli jest zaznaczone, wtedy to podczas wpisywania nowej wartości w uruchomionej aplikacji (przepisywaniu innej), po naciśnięciu klawisza Enter zostanie zapisana nowo wpisana wartość do powiązania danych w konfiguratorze Tekst (jeżeli powiązanie danych jest wykorzystane).
Zapisz wartość przy utracie fokusuJeżeli jest zaznaczone, wtedy to podczas wpisywania nowej wartości w uruchomionej aplikacji (przepisywaniu innej), zostanie zapisana nowo wpisana wartość do powiązania danych także po utracie fokusu elementu graficznego (np. po zaznaczeniu innego).

Ten konfigurator nie można ustawić jeżeli konfigurator jest zaznaczony Przed odesłaniem wymagaj potwierdzenie.

Przed odesłaniem wymagaj potwierdzenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy wtedy podczas zakończenia edycji zostanie wyświetlone okno dla potwierdzenia (jeszcze przed samym zapisaniem wartości do elementu).

Ten konfigurator nie można ustawić jeżeli konfigurator jest zaznaczony Zapisz wartość przy utracie fokusu.

Na Enter przejdź na dalszy elementJeżeli jest zaznaczone, wtedy po naciśnięciu klawisza Enter w uruchomionej aplikacji zostanie przesunięty fokus na kolejny element graficzny.
Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego elementu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice