Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiText (Tekst z tłem, bez tła)

Opis:
Element graficzny jest przeznacozny do wyświetlenia i edycji łańcuchów tekstu i wartości liczbowych.

Zawartość elementu można powiązać z danymi w konfiguratorze Tekst. Wtedy element graficzny wyświetla bieżącą wartość dowolnej zmiennej w systemie PROMOTIC lub wartość wyrażenia ogólnego.

Do wyświetlania i równocześnie do wprowadzania wartości można zastosować podobny element PmiWEdit (wprowadzanie wartości na miejscu w elemencie).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel.
Właściwości i metody:
ColorText Kolor tekstu
FontId Identyfikator czcionki
Multiline Zezwolenie/zakaz wyświetlenia tekstu w więcej niż jednym wierszu
Value Wyświetlana wartość
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po dokończeniu edycji wartości elementu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Tekst Właściwości tekstu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice