Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiText (Tekst z tłem, bez tła)

Opis:
Element graficzny jest przeznacozny do wyświetlania i edycji łańcuchów tekstu i wartości liczbowych.

Zawartość elementu można powiązać z danymi w konfiguratorze Tekst. Wtedy element graficzny wyświetla bieżącą wartość dowolnej zmiennej w systemie PROMOTIC lub wartość wyrażenia ogólnego.

Do wyświetlania i równocześnie do wprowadzania wartości można zastosować podobny element PmiWEdit (wprowadzanie wartości na miejscu w elemencie).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel
Właściwości i metody:
ColorText Kolor tekstu
FontId Identyfikator czcionki
Multiline Zezwolenie/zakaz wyświetlenia tekstu w więcej niż jednym wierszu
Value Wyświetlana wartość
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po dokończeniu edycji wartości elementu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista i ustawienie zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Tekst Właściwości tekstu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice