Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WidthBorder - wlaściwość obiektu PmiShape

Opis:
Szerokość wyświetlanych linii (w pikselach).
Składnia:
WidthBorder As Integer
Wołanie:
oShape.WidthBorder = x
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "szerokość linii" niniejszego obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach. (Dla przeglądarki MSIE w wersji 8 oraz niższych właściwość w skrypcie nie działa bezpośrednio, przyszeregowywać/odczytywać należy przy pomocy metod SetProp/GetProp.) Odczyt tej właściwości działa w Web panelach tylko jeżeli wcześniej właściwość ta została zmieniona - tzn. nie można odczytywać wartości, która była tylko ustawiona w konfiguratorze szerokość linii.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice