Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiShape (Kształt)

Opis:
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny). Korzystniejszym jest zastosowanie elementu graficznego PmiCanvas.
 
Element graficzny PmiShape jest przeznaczony do kreślania linii, linii łamanej, wypełnionego lub niewypełnionego wielokąta, itd. Element graficzny umożliwia także nakreślenie kilku takich kształtów jednocześnie. Wszystkie kształty muszę leżeć wewnątrz elementu i współdzielą wspólne ustawienia właściwości wykreślenia (kolor, szerokość linii, itd.).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
ColorBorder Kolor wykreślanych linii
ColorItem Kolor wypełnienia wielokąta
Path Definicja formy
WidthBorder Szerokość wyświetlanych linii
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Shape Właściwości kształtu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice