Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiRectangle (Prostokąt, Kwadrat)

Opis:
Ten element jest przeznaczony do kreślania prostokątów i kwadratów. Konfiguratory elementu umożliwiają wypełnianie przy pomocy obszarów kreskowych. Wytworzony kształt może mieć także zaokrąglone rogi. W tym przypadku jest jednak konieczne, żeby w obu konfiguratorach zaokrąglenia były ustawione wartości różne od zera.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
ColorBorder Kolor obwódki prostokąta
ColorItem Kolor tła prostokąta
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Rectangle Właściwości prostokąta.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice