Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiPrototype (Prototyp)

Opis:
Element graficzny przedstawia graficzny prototyp (szablon instancji graficznych), do którego można włożyć kolejne elementy graficzne. Jest podobny do obiektu PmiPanel, lecz w odróżnieniu od niego istnieje wyłącznie w środowisku deweloperskim. Służy jako szablon do wytwarzania kopii tego prototypu (podczas kompilacji panelu), przy pomocy obiektu PmiInstance, który przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) tego prototypu.

W prosty sposób można funkcję obiektów PmiPrototype oraz PmiInstance przedstawić tak, że podczas kompilacji panelu dojdzie do automatycznego skopiowania zawartości odpowiedniego prototypu do wszystkich instancji, które wykorzystują dany prototyp.

Zaletą konceptu prototypów i instancji jest, że zmiana przeprowadzona w prototypie automatycznie pojawi się we wszystkich instancjach. Zawartość oryginalnego prototypu istnieje wyłącznie w środowisku deweloperskim, w uruchomionej aplikacji nie istnieje. Istnieją tylko kopie prototypu w poszczególnych instancjach.

Nie można wybrać elementu graficznego PmiPrototype w edytorze paneli (tak jak inne elementy). Element ten zostanie wybrany (lub wytworzony) zawsze w elemencie PmiInstance przez to, że zostanie wypełniony konfigurator "Nazwa prototypu".
 

Prototyp z parametrami: Często jest konieczne zapewnić, żeby poszczególne instancje tego samego prototypu różniły się nieco od siebie. Chodzi na przykład o odrębnie wyświetlane teksty, połączenie powiązań do wartości ... Do tego celu służą Parametry elementu graficznego, kiedy w prototypie można definiować zestaw parametrów i konkretna instancja z kolei ustawi rzeczywiste wartości tych parametrów, ważnych dla danej instancji. Do definicji parametrów w obiekcie PmiPrototype oraz PmInstance jest przeznaczony konfigurator Parametry elementu. Do odniesienia do wartości parametrów elementów graficznych w konfiguratorach obiektu można zastosować Makro wyrażenie $.par natomiast w skryptach można zastosować metodę PmiItem.GetPar. Ważnym do określenia wartości parametru jest fakt, że podczas określania wartości konkretnego parametru parametr ten jest wyszukiwany od danego obiektu poprzez jego obiekty rodzicielskie kaskadowym sposobem.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel.
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice