Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMin - wlaściwość obiektu PmiPanelMeter

Opis:
Wartość dolnej granicy.
Składnia:
ValueMin As Double
Wołanie:
oPanelMeter.ValueMin = x
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres dolny" niniejszego obiektu.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice