Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - wlaściwość obiektu PmiPanelMeter

Opis:
Wartość wyświetlona uchyleniem wskazówki miernika..
Składnia:
Value As Double
Wołanie:
oPanelMeter.Value = x
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość mierzona" niniejszego obiektu.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice