Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiPanelMeter (Miernik z nagłówkiem)

Opis:
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny). Korzystniejszym jest zastosowanie elementu graficznego PmiCanvas oraz jego konfiguracji wstępnej Konfiguracja wstępna "Okrągły miernik jednostkowy".
 
Element graficzny jest przeznaczony do wyświetlenia mierzonej wartości zmiennej miernikiem analogowym (przy pomocy rafigi z podziałką).
 
Ten element graficzny nie wspiera Web udostępniania dynamicznych paneli HTML, patrz Web panele.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel.
Właściwości i metody:
Value Wartość wyświetlona uchyleniem wskazówki miernika.
ValueMax Wartość górnej granicy
ValueMin Wartość dolnej granicy
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Podziałka Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach
Zakres Ustawienie zakresów technologicznych i przyrządowych
Meter Właściwości miernika.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice