Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorItem - wlaściwość obiektu PmiPanel

Opis:
Kolor tła panelu.
Składnia:
ColorItem As String
Wołanie:
oPanel.ColorItem = "#ff0000" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oPanel.ColorItem 'w sColor jest RGB String w formie "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor panelu" niniejszego obiektu. Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
 
Właściwość ta działa także w Web panelach. (Dla przeglądarki MSIE w wersji 8 oraz niższych właściwość w skrypcie nie działa bezpośrednio, przyszeregowywać/odczytywać należy przy pomocy metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice