Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiLine (Linia pozioma, pionowa)

Opis:
Ten element jest przeznaczony do kreślania linii prostych. Do wytworzenia linii łamanej jest konieczne jej złożenie z kilku elementów typu linia (włączona siatka zapewni, żeby w punktach załamania poszczególne linie nawiązywały jedna na drugą). Jeżeli jest konieczne wytworzenie linii łamanej w kształcia zamkniętego prostokąta (kwadratu), wtedy można zastosować element graficzny typu PmiRectangle ustawiony bez wypełnienia. W przypadku bardziej złożonych kształtów patrz element graficzny PmiShape.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
Direction Kierunek kreślenia linii
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Line Właściwości linii.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice