Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zmienne elementu graficznego

Zmienna elementu graficznego jest narzędziem do tworzenia użytkownikiem dodanych właściwości elementów.
 
Zmienna jest typu Obiekt. Obiekt ten posiada tylko jedyną właściwość:
ValueWartość zmiennej. Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Dostęp do zmiennej elementu:
- przy pomocy metody PmiItem.Vars. Na przykład

oItem.Vars("MyVar").Value = 3.14

- przy pomocy identyfikatora #vars.

pMe.Items("/text1/#vars/MyVar").Value = 3.14

 
Zmienne są wykorzystywane na przykład w powiązaniu danych: Powiązanie danych GP - Powiązanie z właściwością elementu graficznego.
 
Zmienne można wytworzyć w dowolnym elemencie graficznym w zakładce Zmienne.
 
Zmienne mogą być następujących typów:
- String - w takiej wartości można zastosować Makro wyrażenie ($.text, $.par ..)
- Integer
- Double
- Boolean
- Kolor - Łańcuch tekstowy typu RGB String
- Czcionka - tekstowy identyfikator czcionki, np. "PmMiddle"
 
Powiązania danych w zmiennych:
- W każdej zmiennej można wytworzyć powiązanie danych.
- Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
 
Wstępnie ustawione zmienne w elemencie PmiRoot:

W każdym elemencie PmiRootznajdują się dwie wstępnie ustawione zmienne:

- BackroundColor: Kolor tła całego panelu
- FocusColor: Kolor obwódki, która jest wyświetlona wokół wybranego elementu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice