Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

X - wlaściwość obiektu PmiItem

Opis:
Pozycja X lewego górnego rogu elementu graficznego względem do elementu nadrzędnego.
Składnia:
X As Integer
Wołanie:
n = oItem.X
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "X" niniejszego obiektu.

X=0, Y=0 oznacza lewy górny róg nadrzędnego elementu graficznego.

 
Właściwość ta działa także w Web panelach. (Dla przeglądarki MSIE w wersji 8 oraz niższych właściwość w skrypcie nie działa bezpośrednio, przyszeregowywać/odczytywać należy przy pomocy metod SetProp/GetProp.)
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice