Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Visible - wlaściwość obiektu PmiItem

Opis:
Ustawia widzialność/niewidzialność elementu graficznego.
Składnia:
Visible As Boolean
Wołanie:
b = oItem.Visible
Wartości:
true - element jest widzialny
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Widoczny" niniejszego obiektu.

W niewidzialnym elemencie i w nim zagnieżdżonych elementach graficznych z powodów optymalizacji nie jest dokonywany "Refresh".

 

Właściwość ta działa także w Web panelach. (Dla przeglądarki MSIE w wersji 8 oraz niższych właściwość w skrypcie nie działa bezpośrednio, przyszeregowywać/odczytywać należy przy pomocy metod SetProp/GetProp.)

Właściwość ta nie działa w elemencie graficznym: PmiRoot.

 
Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice